Møtested: Snippen Mat/Joker i Blaker. Vanligvis mer enn 50 deltagere.

Kontaktperson: Svenn Harald Rønaas, mobil 48 11 46 33.

Tidspunktet kan bli endret, følg med på hjemmesiden/facebook