Følg med i lokalpressen, mer info kommer.

Som i fjor blir det stor aktivitet ved Varemessa på Lillestrøm.