NAF MC sitt nye kurs-konsept i trafikksikkerhet på landsbasis. Vi gjorde en liten generalprøve på dette før klubben tilbyr det til alle motorsyklister. Kurset passer alle typer sykler og alle nivåer. Mer informasjon om kurset finner du her:  

https://www.naf.no/globalassets/her-finner-du/mc/lavterskekurs.pdf