Hvert år starter vi gjerne mc-sesongen med en tur 1. Mai. Vi kjører da som regel først til Minnesund for første stopp og litt kaffepause. Deretter fortsetter vi via ulike omveier til Lygnaseter hvor vi avslutter turen med en bedre middag.