Leder Knut Egil Hagen
Kasserer Cato Guldberg
Sekretær Monita Skaali
Styremedlem Kai-Ove Hansen
Styremedlem Per-Ole Aarhus
Varamedlem Villy Hornberg
Varamedlem Tom Ole Sæther
Varamedlem Morten Rune Smestad
Varamedlem Svenn Harald Rønaas
   
Medlem i arr.kom Knut Egil Hagen
Medlem i arr.kom Cato Guldberg
Medlem i arr.kom Monita Skaali
Medlem i arr.kom Kai-Ove Hansen
Medlem i arr.kom Per-Ole Aarhus
Medlem i arr.kom Villy Hornberg
Medlem i arr.kom Tom Ole Sæther
Medlem i arr.kom Svenn Harald Rønaas
Medlem i arr.kom Morten Rune Smestad
Medlem i arr.kom Svenn Harald Rønaas
Medlem i arr.kom Lene Hovind