Leder Knut Egil Hagen
Kasserer Cato Guldberg
Sekretær Monita Skaali
Styremedlem Kai-Ove Hansen
Styremedlem Morten Rune Smestad
Varamedlem Svenn Harald Rønaas
Varamedlem Hedvig Johnsen
Varamedlem Willy Faane
Varamedlem Else Stenersen
   
Medlem i arr.kom Knut Egil Hagen
Medlem i arr.kom Cato Guldberg
Medlem i arr.kom Kai-Ove Hansen
Medlem i arr.kom Villy Hornberg
Medlem i arr.kom Svenn Harald Rønaas
Medlem i arr.kom Morten Rune Smestad
Medlem i arr.kom Willy Faane
Medlem i arr.kom John Pettersen
Medlem i arr.kom Else Stenersen