Leder Trine Bertram Hagen
Kasserer Knut Egil Hagen
Sekretær Irene Winge
Styremedlem Cato Guldberg
Styremedlem Kai-Ove Hansen
Varamedlem Per-Ole Aarhus
Varamedlem Tom Ole Sæther
Varamedlem Svenn Harald Rønaas
   
Medlem i arr.kom Lene Hovind
Medlem i arr.kom Kai-Ove Hansen
Medlem i arr.kom Knut Egil Hagen
Medlem i arr.kom Christof Muth
Medlem i arr.kom Trine Bertram Hagen
Medlem i arr.kom Per-Ole Aarhus
Medlem i arr.kom Cato Guldberg
Medlem i arr.kom Svenn Harald Rønaas