Tema: Atle forteller om og demonstrerer hjertestarter. Enkelt kurs i LHR (lunge-  hjerteredning). Bør være nyttig for de fleste!

Loddsalg. Enkel servering.