Vi ønsker påmelding innen 4. april til dette medlemsmøte.  Påmelding sendes til: NAFMCSolorVingerogOdal@naf.no

 NAF sentralt har utviklet et trafikksikkerhetskurs/kjørekurs med slikt innhold: gruppesamtaler, enkle kjøretekniske øvelser og kjøring på fastlagt kjørerute med konkrete oppgaver (tidligere kjøring på go-cartbanen på Vålerbanen faller derfor bort)