Dameturen som var tenkt gjennomført i august må dessverre avlyses.