Nyhetsbrevene sendes ut til alle medlemmer som er registrert med e-postadresse hos NAF. Det vil derfor i uke 39 sendes ut en SMS til samtlige medlemmer som ikke har registrert sin e-postdresse med anmodning om å gjøre dette.