Sparebanken Hedmark deler hvert år ut gaver til gode og nyskapende formål i distriktet. Vår klubb er så heldig å få tildelt en gave på kr. 10.000,- fra disse midlene i år. Vi takker hjerteligst for gaven!