I skjemaet kan du registrere sted og GPS-posisjon der det ikke er DAB-dekning. GPS-posisjon er ikke obligatorisk, men gjør det lettere  å lage en presis oversikt over hvor det mangler DAB-dekning. Dette kan du registrere ved å klikke deg inn her