21.januar, kl. 19.00: Årsmøte på Skaslien, Kirkenær

11.- 13.mars: MC-seminar i Harstad

19. april: Sikkerhetskurs teori,  kl. 18.30. Påmeldingsfrist 4. april.

NAF sentralt har utviklet et trafikksikkerhetskurs/kjørekurs med slikt innhold: gruppesamtaler, enkle kjøretekniske øvelser og kjøring på fastlagt kjørerute med konkrete oppgaver. Sted og tid kunngjøres på våre nettsider senere (tidligere kjøring på go-cartbanen på Vålerbanen faller derfor bort i 2016)

8. – 10. juli : NAF-MC landstreff på Målselv Fjellandsby, Moen i Målselv (indre Troms)

August: MC Dame-tur; Nærmere info om avreise og sted vil komme senere på vår Facebook side og vår hjemmeside.

16. november: Medlemsmøte, kl. 18.30 Næringshagen, Kirkenær

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte program