Styret består av:
Leder og Webkontakt: Anne-Berit Ekåsen
tlf. 971 89 864

Kasserer: Tore Holth
tlf. 913 55 028

Styremedlemmer: L
ena K. Berntsson
tlf. 413 93 121

Agnar Thorstensen
tlf. 416 44 027