Styret består av:
Leder: Agnar Thorstensen
tlf. 416 44 027

Kasserer: Tore Holth
tlf. 913 55 028

Styremedlemmer: L
ena K. Berntsson
tlf. 413 93 121

Webkontakt: Rune Kjelsrud
tlf. 907 61 220

Webkontakt: Anne-Berit Ekåsen
tlf. 971 89 864