Dette har vi slått sammen til et NAF Trafikksikkerhetskurs. Litt i kjøregård, men mest på veien.

  • Om du sitter bakover- eller foroverlent, på tung scooter, eindunker eller gummiku, er du utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.
  • Kurset gjennomføres i grupper med noen tekniske øvelser i en kjøregård, samt flere kjøreturer på veg med helt konkrete oppgaver.
  • Gruppesamtaler før og etter hver tur.
  • Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er dine opplevelser som bestemmer hva du ønsker å endre på. Om du er fersk eller har lang erfaring har ingen betydning.

Kurset er litt som CRC på sprayboks; løser ikke alle dine problemer, men løsner den ene mutteren slik at du kommer deg videre. 

NAF MC Oslo

NAF MC Romerike

NAF MC Møre og Romsdal

NAF MC Vestfold

NAF MC Solør, Vinger og Odal

NAF MC Jæren

NAF MC Sørlandet 

NAF MC Harstad

NAF MC Ringerike

NAF MC Sarpsborg og Rakkestad 

NAF MC Tromsø

NAF MC Trondheim

Kurset inneholder:

  • Øvelser og oppgaver som gjør det en klere å oppfatte vegmiljøet riktig:
    • færre overraskelser
    • smartere bruk av fart
  • En kjørestrategi som bidrar til at du ikke blir påkjørt, eller kjører på andre.

NAF MC Kursgaranti

Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du pengene tilbake. Fyll i tilfelle ut 

Priser:

Ordinær kursavgift er kr. 500,- med en rabatt på kr. 200,- for NAF MC medlemmer og NMCU medlemmer.