I tillegg til å ha noen faste turer, for medlemmene, hvert år, har vi søndagsturer mer eller mindre hver søndag gjennom hele sesongen. Tid og sted for oppmøte kan sees i aktivitetsoversikten vår. Søndagsturene er åpne for alle. Ja, selv de som ikke selv kjører MC kan få muligheten til å være "påsitter" på tur. Man trenger ikke være medlem for å være med på dette!