"Noe av fordelene med å være medlem i en MC-klubb, er nettopp noe av det vi skal benytte oss av i kveld." Trafikklærer og medlem av NAF-MC Trondheim, Rune Nilsen, starter sin gjennomføring av vår teorikveld ved å sette fokus på noe av kjernen i det å være sammen med andre, om samme interesse og i en sosial setting. Gi og få hjelp ved behov, stille spørsmål og finne svar, diskutere aktuelle tema, dele erfaringer og opplevelser osv. I tillegg til egne ervervede kjøreferdigheter, rett og slett ved å sluke mil på mil, så ligger mye av utviklingen av oss som motorsyklister i kjølevannet av dette fellesskapet. Det gir muligheter til å dra fordel av andres erfaringer og kunnskap, og dermed bidra til å styrke egne.

Rune Nilsen starter seansen med å kartlegge forventninger. Det er gode innspill fra salen. Han spisser så disse forventningene ved å spørre deltagerne hva de mener skal til for at forventningene skal innfris. Etter en rask runde i salen, står vi overfor en "kravspec" til teorikvelden som Rune Nilsen regisserer og gjennomfører for oss, med oss og av oss andre.

Det gjennomgås alt fra typiske rustløsertema som bremseteknikk, sporvalg og plassering, svingteknikk, kjøring med og som passasjer, se og bli sett, til mere generell tema som "Rundkjøringer og kollektivfelt". Det er god aktivitet. Mange bidrar med erfaringer, mange viktige spørsmål stilles og besvares. Rune Nilsen kombinerer bruk av lyd, bilde, video, presentasjon og tavlebruk. Skisser tegnes, eksempler gjennomgås. Interessen blant oppmøtte oppleves som absolutt tilstedeværende og de 3 timene som var avsatt gikk fort unna.

"Kjør med forventning" uttaler Rune Nilsen klart, flere ganger. Forvent noe når du runder den krappe svingen, når du nærmer deg krysset og når du ferdes på to hjul i trafikkbildet, generelt. "Vær på vakt når noe skjer, ikke hvis noe skjer!"

Teorikvelden avsluttes ved å ønske interesserte velkommen til å delta på den praktiske delen av Rustløseren 2014 mandag 5. mai og/eller 12.mai. Oppmøte er Esso Sandmoen kl. 17:00, begge kveldene.

NAF-MC Trondheim takker Rune Nilsen så mye for hans tid, kunnskap og engasjement fremvist i denne viktige happeningen for oss ved sesongstarten 2014!