Vi har, i tillegg til styret, inndelt mange ansvarsområder i komteèr. Dette er aktive medlemmer som påtar seg ansvar og oppgaver som gir klubben mye av det innhold og den aktivitet vi står for.

 

Turkomite
Egil Kjøsnes
Line Strømdal
Lars Liabø

Arrangementkomite
Oddlyn Ødegård
Odd Morten Langjord
Arild Dahl
Bente Skorstad
Petter Harram
Mona Bakken

Webkomite
Kjetil Sand
Frank Krogh
Magnus Strømdal

Valgkomite
Sissel Ledal Kjøsnes
Jan Morten Fossum
Rune Nilsen