Vi har, i tillegg til styret, inndelt mange ansvarsområder i komteèr. Dette er aktive medlemmer som påtar seg ansvar og oppgaver som gir klubben mye av det innhold og den aktivitet vi står for.