Vi innkaller til årsmøte NAF MC Trondheim 2015 i vårt klubblokale i Brålia.
Klubbhuset vårt er lokalisert her.


Agenda til årsmøtet kan leses/lastes ned her.

Forslag til årsmøtet skal være styret skriftlig i hende senest 2 uker før årsmøtet jfr. §6 i klubbens vedtekter.

Kun medlemmer med gyldig medlemskap kan delta i debatt og avstemning på årsmøtet.

Velkommen!