Det er viktig at vi stiller på årsmøtet og bidrar til å sikre at våre interesser blir hensyntatt på en god måte i lokalavdelingen.

Møt opp!