Det er viktig at vi stiller på årsmøtet og bidrar til å sikre at våre interesser blir hensyntatt på en god måte i lokalavdelingen.

Les agendaen til årsmøtet her.

Møt opp!