Det er tid for vårdugnad i Brålia!

Det blir servert sodd.

Forslag til arbeidsliste
- Male rekkverk på veranda (hvis det er tørt)
- Rydde ute rundt låven
- Sjekke status på hengere
- Støvsuge på loftet
- Rydde i papirer og utstyr på loftet
- Kaste jernsøppel på verksted
- Bytte om på oljefatet med spillolje
- Generell rengjøring

Vel møtt!