Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til kurs i førstehjelp for motorsyklister i vårt lokale i Brålia. Vi har bestilt samme instruktør som i fjor, og han lager et "spesialkurs" for oss motorsyklister.

Innholdet i kurset blir først en del basis førstehjelp, deretter blir det en del om hva vi gjør på skadested og elementer som gjelder oss som motorsykkelister.

Vel møtt!