Mer info finner du her.

På vegne av hovedkomiteen 2016

Kjetil Skaufel, daglig leder

Anne Britt Nilssen, funksjonærsjef