Møtet starter kl. 1900. Det bli informert om kommende aktiviteter etc.