Årets siste søndagstur går som vanlig til Oppdal. Kjøres via Orkdal, Løkken, Nerskogen til Oppdal og E6 hjem. 252 km. Oppmøte ferdig tanket ved NAF på Sluppen senest 1050.

Turen er åpen for alle og vi ønsker både medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen og god tur!