NAF MC Vestfold - Digitalt årsmøte 2021
Innkalling til årsmøtet i NAF MC Vestfold.
Møtet gjennomføres digitalt og avstemningen starter 08. februar kl. 09:00 og avsluttes 16. februar kl. 09:00.
Les mer om hvordan løsningen fungerer her: https://www.digitalearsmoter.no/for-medlemmer
Alle registrerte medlemmer i NAF MC Vestfold vil få lenke til innlogging tilsendt på SMS, 08. februar kl 09:00
Alle innkommende saker som ønskes tatt opp må meldes inn til oss på leder@nafmc.com innen 25. januar.
Sakene som skal stemmes over ser du under. Din deltakelse er viktig for oss, og vi i styret håper du vil bruke stemmeretten din på årsmøtet. Dersom du ikke kan stemme digitalt kan du kontakte styret på epost: leder@nafmc.com
Ønsker du å stille til valg for styreverv kan du kontakte oss på epost: leder@nafmc.com Vi tar gjerne imot nye mc-venner i styret 🙂
Saker til behandling
1. Konstituering
2. Årsberetning 2020
3. Regnskap 2020 og forslag til budsjett 2021
4. Ansvarsfrihet for styret
5. Valg av tillitsvalgte
 
Med vennlig hilsen,
Styret i NAF MC Vestfold