NAF MC er et nettverk av klubber med varierte aktiviteter hele året.

NAF MC jobber for å heve motorsyklistenes kompetanse og et av målene er å redusere antall MC-ulykker.

Siden starten i 1988 er det mange av NAFs lokalavdelinger som har opprettet egne MC-klubber. Hver klubb har eget styre, økonomi og lager egen aktivitetsplan. For å være med i en NAF MC-klubb må man være medlem i NAF. Medlemmer får tilbud om kjøretekniske kurs, temakvelder, treff og touring samt andre aktiviteter. Tilbudene varierer fra sted til sted.

Som NAF MC-medlem er du også medlem av bilorganisasjonen NAF. Medlemskapet i NAF er tilknyttet deg som person, og ikke bilen eller MC’en. Dette betyr at du kan nyte godt av alle NAFs medlemsfordeler enten du kjører bil eller MC. Av medlemsfordeler for deg som NAF MC-medlem fremhever vi:
Veitjeneste i Europa
Juridisk hjelp
Teknisk bistand
NAF Veibok
Bladet Motor
Forsikringsfordeler hos Gjensidige NOR

Har du ikke medlemsskap i NAF MC , men ønsker dette, ta kontakt med NAF sentralt, eller se NAF sine innmeldingssider her Velg Vestfold som Klubb, når du melder deg inn.