Legg merke til både fokuset på lokalt næringsliv, at avtalene er gode også sett i nasjonal sammenheng og at vi med få unntak lar alle medlemmer i NAF MC bruke disse!