Nyheter

Målsetningen var å arrangere tidenes NAF MC Landstreff. Klarte arrangørklubbene dette?
1

I våre 24 NAF MC-klubber skjer det aktivitet året rundt. Her kan du lese om litt av hva vi driver med.
1

NAF MC består av 24 lokale klubber landet over og har en overordnet Mc-komitee. Kontingenten du betaler for å være med i NAF MC går uavkortet til de lokale...
4

Gjennom erfaringer fra fjorårets prøvesesong har vi i år forbedret både konsept og tilgjengelighet. Kurset tilbys nå av klubber over hele landet – og i mai...
5

Det er flere muligheter til å følge aktiviteten i klubbene – både gjennom klubbenes egne web-sider og Facebooksider!
11

Kjenner du organiseringen av NAF MC – og hvem du kan ta kontakt med om du har ideer, innspill eller om du ønsker å bidra som tillitsvalgt?
6