Nyheter

I 2017 er det landstreff for NAF MC i Bergen - og datoen er 30.6 til 2.7. Les mer om treffet på på web-sidene til NAF MC Bergen   og meld deg på! I 2016 var...
2

Det er flere muligheter til å følge aktiviteten i klubbene – både gjennom klubbenes egne web-sider og Facebooksider!
13

Kjenner du organiseringen av NAF MC – og hvem du kan ta kontakt med om du har ideer, innspill eller om du ønsker å bidra som tillitsvalgt?
8

Målsetningen var å arrangere tidenes NAF MC Landstreff. Klarte arrangørklubbene dette?
2

NAF MC består av 24 lokale klubber landet over og har en overordnet Mc-komitee. Kontingenten du betaler for å være med i NAF MC går uavkortet til de lokale...
5

I våre 24 NAF MC-klubber skjer det aktivitet året rundt. Her kan du lese om litt av hva vi driver med.
2

Gjennom erfaringer fra fjorårets prøvesesong har vi i år forbedret både konsept og tilgjengelighet. Kurset tilbys nå av klubber over hele landet – og i mai...
6