Nyheter

NAF MC består av 23 lokale klubber landet over og har en overordnet Mc-komitee. Kontingenten du betaler for å være med i NAF MC går uavkortet til de lokale...
4

Gjennom erfaringer fra fjorårets prøvesesong har vi i år forbedret både konsept og tilgjengelighet. Kurset tilbys nå av klubber over hele landet – og i mai...
5

Kjenner du organiseringen av NAF MC – og hvem du kan ta kontakt med om du har ideer, innspill eller om du ønsker å bidra som tillitsvalgt?
6

Her ser du bilde av to av våre instruktører for NAF MC trafikksikkerhetskurs – Rolf og Halvor. De har flere frivillige kolleger over hele landet. 
7

NMCU har laget vedlagte presentasjon av NAF MC sitt trafikksikkerhetskurs for MC, som de vil presentere for hele MC bransjen. Flott NAF reklame!
13