NMCU har laget vedlagte presentasjon av NAF MC sitt trafikksikkerhetskurs for MC, som de vil presentere for hele MC bransjen.

Flott NAF reklame!