NAF MC har fått mye oppmerksomhet for kursgarantien: Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere adferd, får du pengene tilbake. Etter fjorårets sesong  var det ingen som benyttet seg av garantien! Konseptet er vi derfor meget trygge på.

Vårt mål er at dagens veilederkorps skal levere mer enn 120 kurs med omlag 1.200 kursplasser. Videre skal nok et kull veiledere levere ytterligere kurs etter sommerferien.

NAF MC Trafikksikkerhetskurs erstatter ikke kjørekurs på bane eller kjøregård. Kursene foregår i hovedsak på vei, og har fokus tiltak og adferd for å redusere risikoen for å komme opp i uønskede situasjoner.  Det jobbes i grupper som kjører gjentatte turer på vei med helt konkrete oppgaver.

Før kjøreturene er det gruppesamtaler om hvilke erfaringer en har, hva en mener og tror om et konkret tema.

Etter kjøreturen er fokuset på å beskrive hva en har opplevd og hvilken betydning det kan ha for kjøringen. Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er deltagernes opplevelser som bestemmer hva en ønsker å endre på.

Gjennom 2015 sesongen så NAF MC at kurset ga utbytte og dette helt uavhengig av alder og kjøreerfaring Ferskeste deltager kjørte lettsykkel med L på ryggen og eldste deltager hadde passert 70 - og erfaringsmessig var det alt fra deltakere som kjørte svært lite til de som kjørte 10-15.000 i året.

Under finner du foreløpig terminliste for kursene og muligheter for påmelding. Kursoversikten blir oppdatert etter hvert som nye kurs kommer til.

                              Les mer og meld deg på NÅ!