NAF MC har fokus på kjøreglede, et trivelig miljø og sikkerhet. Trafikksikkerhetskomiteen arrangerer en årlig samling for lederne i klubbene. Dette gjøres for å skape samhold mellom klubbene, erfaringsutveksling og kompetansebygging. Samlingen vil også sette føringer for hva Trafikksikkerhetskomiteen skal ha fokus på fremover.

NAF MC har også etablert et veilederkorps som gjennomfører Sikker på MC over hele landet. Disse gjør en formidabel innsats for kjøreglede og sikkerhet og komiteen arrangerer årlige samlinger eller kurs. Det er viktig at veilederne møtes for å lære av hverandre og utvikle sin egen kompetanse.

I forbindelse med MC MESSA på Lillestrøm arrangeres det MC-seminar for alle medlemmer.

Medlemmene av Trafikksikkerhetskomiteen er også representert i NAF sitt Hovedstyret:

Leder:             Dag L Røysen, Steinkjer.
Medlemmer:   Margaretha Lein-Stenberg, Asker og Bærum, Patrick Niermann, Sauda, Trine Bertram Hagen, Romerike
Sekretær:       Morten Fransrud, Administrasjonen.  

Trine Bertram Hagen har et hovedansvar for motorsykkel i komiteen, hun har lang erfaring med NAF og NAF MC, og er personen å kontakte om du lurer på noe med NAF MC eller har innspill til komiteen.

Kontakt Trine på trine@inghagen.no eller 412 98 385

I tillegg har administrasjonen en dedikert motorsykkelkontakt i Stein Løkken. Trenger hjelp til noe fra fagmiljøene i NAF Gården er det lurt å ta kontakt med ham. Han sørger for at du får den hjelpen du trenger av de rette personene på huset.

Kontakt Kjell på stein.lokken@naf.no eller 951 24 640

Ønsker du å ta kontakt med komiteens leder eller sekretær:

Kontakt Dag på daglen63@gmail.com eller 971 12 100

Kontakt Morten på morten.fransrud@naf.no eller 900 30 343

Morten er fagsjef for NAF Trafikktrening og har det faglige ansvaret for Sikker på MC.

Dialogen mellom de lokale klubbene i medlemmene praktiseres noe forskjellig – og flere er aktive både på egne web-sider, på Facebook og egne nyhetsbrev.

Vi minner om at alle står fritt til selv å velge hvilken NAF MC klubb man ønsker å være tilsluttet, uavhengig av hvor man bor og hvilken lokalavdeling i NAF man tilhører.

Det er også full anledning til eventuelt å være medlem i mer enn en av NAF MC klubbene for de som måtte ønske det.

Medlemskontingenten til NAF MC tilfaller klubben du er medlem av og trafikksikkerhetskomiteen. Kontingentene brukes for på fremme kjøreglede, miljø og sikkerhet for motorsyklister lokalt og nasjonalt.

Klubbene arrangerer lokale treff, temakvelder, turer og andre aktiviteter. I tillegg tilbyr de et trivelig miljø også for deg som bare kjører motorsykkel en gang i blant. Et klubbmiljø kan inspirere, gi deg mer innsikt og ikke minst med kjøreglede. Mange av klubbene disponerer også egne klubblokaler der møter og sosiale sammenkomster avholdes. 

Nyhetsbrevene er viktig for klubbene og medlemmene.

NAF MC drives i all vesentlighet på frivillig basis. Vi trenger derfor at alle klubbene bidrar med resymeer fra arrangementer som treff og kurs. Bilder vi kan bruke eller en liten historie.

Nyhetsbrevene sendes direkte til medlemmene og er en viktig kanal for å rekruttere og beholde medlemmene våre.

Vi får tilgang til å sende nyhetsbrev et visst antall ganger i året – dine bidrag kan hjelpe oss å skape nyhetsbrev som gir medlemmene en merverdi.

Har du forslag eller kommentarer - send gjerne et innspill til nafmc@naf.no.

Klubboversikt med medlemstall 2017:

NAF MC Alta 92

NAF MC Aust-Agder 64

NAF MC Bergen 938

NAF MC Hadeland 18

NAF MC Hallingdal 132

 NAF MC Harstad 201

 NAF MC Indre Hordaland 90

 NAF MC Innherred 197

 NAF MC Jæren 202

 NAF MC Mjøsa 583

 NAF MC Møre og Romsdal 335

 NAF MC Nordhordland 122

 NAF MC Notodden 232

 NAF MC Oslo 1 994

 NAF MC Ringerike 154

 NAF MC Romerike 528

 NAF MC Sarpsborg og Rakkestad 418

 NAF MC Solør, Vinger og Odal 188

 NAF MC Stavanger 521

 NAF MC Sørlandet 237

 NAF MC Tromsø 292

 NAF MC Trondheim 811

 NAF MC Valdres 51

 NAF MC Vestfold 510

Totalt   8 910