NAF MC komiteen er en blant flere komiteer som er oppnevnt av Hovedstyret i NAF for å ivareta ulike deler av virksomheten. Komiteens leder utpekes av Hovedstyret, og er normalt et av Hovedstyrets medlemmer. NAF MC klubbene velger på seminaret hvert år et medlem til komiteen med en funksjonstid på 2 år. NAFs MC koordinator (administrativ funksjon) er sekretær for komiteen.

Årets sammensetning av komiteen er som følger:

Leder:             Tor-Arne Litlere (NAFs Hovedstyre)
Medlem:         Kjell Nilsen (NAF MC Oslo), valgt for 2 år i 2016
                       Børre Mofoss (NAF MC Tromsø), valgt for 2 år i 2017

Sekretær:        Kjell Jarslett (NAFs administrasjon og NAF MC Oslo)

Kontaktinfo:    e-post: kjell.jarslett@naf.no

                        tlf.:     911 79064       

Ønsker du å ta kontakt med komiteen er det aller beste å gjøre dette enklest gjennom sekretæren for komiteen, Kjell Jarslett. Han vil videreformidle kontakten!

Dialogen mellom de lokale klubbene i medlemmene praktiseres noe forskjellig – og flere er aktive både på egne web-sider, på Facebook og egne nyhetsbrev.

Vi minner om at alle står fritt til selv å velge hvilken NAF MC klubb man ønsker å være tilsluttet, uavhengig av hvor man bor og hvilken lokalavdeling i NAF man tilhører.
MC-kontingenten tilfaller i sin helhet klubben du er medlem av – til bruk for lokale aktiviteter. Det er også full anledning til eventuelt å være medlem i mer enn en av NAF MC klubbene for de som måtte ønske det.

Det foregår en rekke aktiviteter ute i klubbene gjennom året. Lokale treff, turer og andre aktiviteter arrangeres. Mange av klubbene disponerer også egne klubblokaler der møter og sosiale sammenkomster avholdes.

Vi er godt fornøyd med medlemsutviklingen. NAF MC har passert 8.500 medlemmer fordelt på de 24 NAF MC klubbene våre – medlemsøkningen siste 5 år har totalt vært på 38%. I løpet av 2017 håper vi å nå nærmere 10.000 medlemmer.

Og aktiviteten i klubbene ser ut til å blomstre i takt med medlemsutviklingen!
Medlemsoversikten ser  slik ut ved slutten av sesongen 2016:

Klubb

31.10.2016

 NAF MC Alta

83

 NAF MC Aust-Agder

52

 NAF MC Bergen

898

 NAF MC Hallingdal

134

 NAF MC Harstad

196

 NAF MC Indre Hordaland

91

 NAF MC Innherred

181

 NAF MC Jæren

204

 NAF MC Mjøsa

565

 NAF MC Møre og Romsdal

305

 NAF MC Nordhordland

122

 NAF MC Notodden

236

 NAF MC Oslo

1 971

 NAF MC Ringerike

145

 NAF MC Romerike

512

 NAF MC Sarpsborg og Rakkestad

406

 NAF MC Solør, Vinger og Odal

179

 NAF MC Stavanger

490

 NAF MC Sørlandet

232

 NAF MC Tromsø

247

 NAF MC Trondheim

782

 NAF MC Valdres

44

 NAF MC Vestfold

479

Totalsum

8 554

Årets NAF MC seminar ble avholdt i Oslo 10-12 mars. 50 representanter fra NAF MC klubbene deltok på seminaret.

Er nyhetsbrevet fra NAF MC noe du setter pris på?

Utsendelsen av et nyhetsbrev er krevende for en organisasjon som i all vesentlighet drives på frivillig basis. Vi ønsker derfor kontakt med personer i alle klubbene som kan bidra med ideer, noen bilder og en liten historie. I tillegg til det rent redaksjonelle er det også en rekke tekniske, praktiske og andre elementer som skal på plass.

Vår ønske er ikke å overøse medlemmene med epost – men skape en nyhetsbrev som gir deg som medlem en ønsket merverdi.

Har du forslag eller kommentarer - send gjerne et innspill til nafmc@naf.no.