Hver klubb har eget styre, økonomi og lager egen aktivitetsplan. For å være med i en NAF MC-klubb må du være medlem i NAF. Du velger selv hvilken NAF MC klubb du ønsker å være medlem i uavhengig av hvor du bor og hvilken lokalavdeling du tilhører. Det er også muligheter for å være medlem i mer enn en av NAF MC klubbene.

Medlemsfordeler

NAF MC-medlemmer med fullt medlemskap med veitjeneste har også veihjelp for MC. NAF Forsikring tilbyr gunstig MC-forsikring. NAF MC tilbyr også egne mc-relaterte produkter og profileringsartikler gjennom klubbene. Hvert år arrangeres det et NAF MC-treff i regi av en av NAF MC-klubbene.Tilbudet fra de ulike NAF MC klubbene varierer, men mange av dem arrangerer kjørekurs, turer, egne treff, temakvelder og ulike sosiale aktiviteter. Noen tilbyr også vinterlagring av mc-er.

Les vedtekter for NAF MC her

Kontaktadresser

NAF MC har følgende e-postadresse som NAF MC-klubbene og MC-medlemmene kan benytte seg av: nafmc@naf.no.

Forbundet har en fast ansatt mc-koordinator som har følgende telefonnummer og e-post adresse: mob 951 24 640 e-post: stein.lokken@naf.no