NAF MC fikk tidligere en henvendelse fra NMCU om vi kunne bidra å målet om at minst 5000 frivillig deltar på kurs årlig. NAF har på dette grunnlag utviklet kurs, har utdannet veiledere selv og gjennomfører alt gjennom de 24 NAF MC-klubbene.

Innkjøringen ble gjort i 2015, og endelig versjon ble lansert i 2016. NMCU har vært viktige for å markedsføre og fremsnakke kurset.

Nå har vi 12 klubber som arrangerer kurs, og vi jobber kontinuerlig med nye veiledere for kursene - slik at enda flere MC-klubber i NAF kan arrangere Sikker på MC.