Kurset inneholdt gruppesamtaler ledet av de to hyggelige kurslederne med påfølgende øvelser. Kurslederne kom ikke med noen pekefinger til de oppmøtte, men presenterte en del relativt enkle teknikker som ble prøvd ut. Deretter ble erfaringene drøftet i gruppa.

Vi startet i kjøregård hvor vi utforsket og opplevde endringer i motorsykkelens oppførsel ved justeringer av bl.a. blikkbruk og sittestilling. Etter kjøring på lukket område ble det en fellestur ut på landevei, hvor blikkbruk, sittestilling - samt risiko på vei - var i fokus.

Motorsyklistene i gruppa samstemte i at kurset bidro til en bevisstgjøring av hvordan man jobber "på lag" med motorsykkelen, og av hvordan man samhandler med andre trafikanter.

Erfaringsdelingen fungerte bra som innfallsvinkel til de forskjellige momentene i kurset. Både ferske sjåfører og "gamle bikere" som ønsker å friske opp kunnskaper og ferdigheter på MC'en kan ha stor nytte av dette kurset. I tillegg var det både sosialt og gøy 😊 Dette var en bra opplevelse 👍