Kommentarer fra deltakerne etter gjennomført kurs var overveiende meget positive, selv blant MC-førere med lang erfaring. Enkelte uttrykte også ønske om flere kjøretekniske øvelser (a la Rustløser).