Hopp til hovedinnhold
Kjell Nilsen, Oslo. BMW K1300S Motorsport 2015

Kjell Nilsen fra Oslo

Kjell Nilsen er valgt inn som medlem i den sentrale MC-komiteen i NAF for sin tredje to-årsperiode. Han er den som har det praktiske ansvaret sammen med komiteen både i forhold til utdanning av veiledere og praktisk gjennomføring av kursene landet rundt.

Dette er et kjørekurs utviklet av motorsyklister for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som også erfarne burde reflektere mer rundt.  Dette har vi slått sammen til "Sikker på MC". Litt i kjøregård, men mest på veien.

  • Om du sitter bakover- eller foroverlent, på tung scooter, eindunker eller gummiku, er du utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.
  • Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er dine opplevelser som bestemmer hva du ønsker å endre på. Om du er fersk eller har lang erfaring har ingen betydning.

Kurset er litt som CRC på sprayboks; løser ikke alle dine problemer, men løsner den ene mutteren slik at du kommer deg videre.

MC komiteen har etablert en fast utdanningsbase i Tønsberg fra mai 2017.