Sommeren 2016 fikk jeg kun én tur tidlig på våren, før sykkelen "tok kvelden" og slik ble den stående hele sommeren, men i vinter ble den satt i stand på MC-verksted.

Så nå i vår 2017 var jeg ekstra "rusten" og følte behovet for litt oppfrisking. Meldte meg derfor på både ”Sikker på MC” og Oppfriskningskurset på Varnabanen i Østfold.

Sikker på MC startet med en teori-økt i klubblokalet til NAF MC Oslo, der vi snakket om temaer og situasjoner som vi opplever i trafikken med spesielt fokus på by-trafikken (siden kurset ble avholdt i Oslo). Her var de to instruktørene vel så mye en katalysator for å få frem gode diskusjoner, som en "vanlig instruktør" Her var det rom for å dele erfaringer, både gode og dårlige, og ikke noe var for dumt å ta opp.

Det var stor variasjon i deltakernes alder og kjøreferdigheter, men vi hadde god nytte av å dele hverandres opplevelser og erfaringer. Vi diskuterte temaer rundt smartere bruk av fart, plassering i vegbanen og hvordan unngå overraskelser i trafikken. Spesielt viktig er samspillet med bilistene, og hvordan vi som MC-førere kan bidra til at dette fungerer bedre, og at risikoen for uhell reduseres.

Etter teori-økta bar det ut i trafikken. Først avtalte vi hva vi skulle være spesielt oppmerksomme på samt rekkefølge og kjøremønster. Fra kurslokalet på Bryn bar det ut på Europaveien i tett rush-trafikk. Alle følte seg trygge og godt ivaretatt.

Først en stopp rett etter å ha tatt av fra E-6 og inn på Enebakkveien. Her ble vi instruert i nye arbeidsoppgaver for den videre kjøringen ut mot Ski Næringspark. Kjørte i tre mindre grupper, og begge instruktørene var med.

Vel framme på Ski Næringspark, var det tid for kjøregårdsøvelser. Vi var ikke mer enn en 7-8 stykker så her ble det ikke kø, og det var god til individuell oppfølging. Vi startet med øvelser på kjøring i sving, der vi først hadde fokus på én enkelt oppgave, så etter hvert flere og flere oppgaver: Blikk, sittestilling, plassering av beina på fotpinnene, styrekommando o.s.v.

Etter svingtrening var det klart for bremseøvelser. Dette er alltid like nyttig å kunne trene på et lukket område, og her lærer du virkelig din egen sykkel å kjenne.

Ikke tvil om at du er en sikrere MC-fører når du kommer ut i trafikken etter en kveld som dette.

En STOR takk til instruktørene fra NAF MC Oslo for en lærerik nyttig kveld :-)

Sikker på MC kan absolutt anbefales, enten du er en erfaren motorsykkelfører som bare er litt rusten etter en lang vinter, eller du er uerfaren eller nybegynner.