MC kjøring er noe fascinerende greier. Du sitter der på sykkelen din, har vondt i baken og er blitt stiv i rygg og skuldre; men du er lykkelig ... Så bommer du litt på beregning av kurven, bremser ned midt i svingen og holder pusten et lite øyeblikk, så fortsetter du bortover sletta mens pulsen roer seg. Og du er like lykkelig.

"Sikker på MC" skal ikke ta fra deg kjøregleden, vi skal bare gi deg mindre stiv rygg og færre bommerter.

For de som ikke kjenner kurskonseptet kan jeg si følgende. Kurset erstatter ikke kjørekurs på bane eller kjøregård. Særlig som rustløser har jeg stor tro på kjøretekniske kurs på lukket område.

Dette kurset foregår i hovedsak på vei, og har fokus på hva en kan gjøre med kjøringen på vei for å redusere faren for å komme opp i uønskede situasjoner. Her er det to hoved fokus: Hvordan oppfatte mulige farer, og hvordan unngå at disse mulighetene blir reelle situasjoner.

Det jobbes i små grupper som kjører gjentatte turer på vei med helt konkrete oppgaver. Før kjøreturene er det gruppesamtaler om hvilke erfaringer en har, hva en mener og tror om et konkret tema.

I Norge er vi jo vokst opp med «Lytt til erfarne fjellfolk», så det å dele erfaring med andre motorsyklister er en viktig del av opplegget. Etter kjøreturen er fokuset på å beskrive hva en har opplevd og hvilken betydning det kan ha for kjøringen.

Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er deltagernes opplevelser som bestemmer hva en ønsker å endre på.