Om en ønsker å kjøre utleiekart ta kontakt med http://www.abcracing.no/
Videre så benyttes anlegget til kjøring med MC for opplæring og samt obligatorisk sikkerhetskurs for MC.

Banen(e):
Gokartbanen holder nivå for utleiekarter.
Lengde: 810 m. Bredde: 7-11 m.
Asfalt: 100%. Grus: 0