I tilleggplanlegges interessante temaer i plenum.

Program:Lørdag 23:
Fremmøte/innsjekk
kl 0930
Avslutning
kl 1500
Interessante foredragsholdere i plenum lørdag
Les mer her....