Hjertelig velkommen alle sammen

NAF motorsport Asker og Bærums gjennomførte faktisk det 43de julebord på rad i klubbens historie og det 40 julebordet her på Geilo. Og det 5 året her på Bardøla som vi nå betegner som en tradisjon.

Hyggelig å se att 100 har komme hit til Geilo og til vårt julebord og spesielt til de aktive, unge og gamle vi setter alltid pris på at dere kommer.

Det er jo dere vi ser opp til.  

Vi kunne også spesielt ønske velkommen:

Presidenten i NAF.  Odd Samuelsen og tidligere daglig leder Hans Chr Bjerke.

 Nå er dette ditt første julebord Hans Chr. uten forpliktelser etter å ha administrert julebordene fra 1971 til 2013 (42 år) så nå kan du slå deg løs og nyte oppholdet.

 Disse ble ttta godt vare på gjennom helgen av Motorsportskomiteen i NAF A og B for 2014

Petter Stenseng, Vidar Holum, Erik Tandberg og Anne Grete Wold Johannsen

Vi gleder oss til et nytt motorsports år og vi fortsetter med Rally Telemark 2015 som hoved fokus for klubben.

Og vi vil jobbe for å få mer aktivitet i klubben i flere grener en i rally.

 Vi delte ut premier i våre klubbmesterskap og kunne gledoss over all de flotte resultatene.

 Klubbmesterskapene

 Rally 2014

I 2014 har 28 aktive representert NAF Motorsport Asker og Bærum og tatt poeng i vårt kubbmesterskap i rally, og dette er vi veldig stolte av.

 Grunnlagene for klubbmesterskapet I rally i 2014 var er basert på 8 terminfestede løp

 Rally Sigdal   Rally Hadeland   Rally Finnskog     Numedalsrally    Rally Sørland

Aurskog Høland rally     Rally Hedemarken      og tilslutt Rally Telemark.

 Og av disse er det de 5 beste resultatene som teller til følgende vinnere:

 RALLY FØRERE:

3          Med 160 poeng Bernt Kollevold

2          Med 350 poeng Georg Gjertsen

1          Og med hele 430 poeng Anders Grøndal

 

RALLY 2. FØRERE:

3          Med 370 poeng Roar Sundsten

2          Med 380 poeng Veronica Engan

1          Med 430 poeng Roger Eilertsen 

 RALLY POTTEN 2014.       (Totalt på kr 48 000,-)

 Rally potten ble første gang delt ut i 1991 og deles nå ut for 23 året på rad.

Rallypotten deles ut etter samme resultater som i rallymesterskapet til NAF Motorsport Asker og Bærum.

Men Rallypotten deles ut til de 3 beste i fører klassene A.B.C, og de 3 beste blant kartlesere).

Det er NAF Avd A og B som deler ut Rally potten og derfor gir jeg ordet til avdelings leder Stig Wettre Johnsen

 Førere

3 plass           Rolf Ingar Schou                            kr. 2 000,-

2 plass           Bernt Kollevold                               kr. 4 000,-

1 plass           Anders Grøndal                              kr. 6 000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Førere  (2 premier i år)                  

2 plass           Jens Erik Eriksen                kr. 4 000.-                                        

1 plass           Arnt Gustav Olsen              kr. 6 000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Førere

3 plass           Ole Martin Karlsen              kr. 2 000,-

2 plass           Kristoffer Bekkemellem      kr. 4 000,-

1 plass           Georg Gjertsen                                kr. 6 000,-

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. førere ( kartleser)

3 plass           Roar Sundstein                              kr. 2 000,-

2 plass           Veronica Engan                             kr. 4 000,-

1 plass           Roger Eilertsen                               kr. 6 000,-

 Grasrotandel NAF Motorsport Asker og Bærum

 Motorsports komiteen besluttet i 2008 at 50 % av innkommende midler fra grasrotandelen skal deles ut til en utøver eller en ildsjel i NAF Motorsport Asker og Bærum. 

 NAF MS AB ble godkjent som grasrotmottager i 2008 og 50% andelen ble delt ut for første gang i 2009

Grasrotandelen deles ut for 6 gang i år og totalt har det nå blitt delt ut

Ca kr 60 000.- til klubbens aktive medlemmer

 Mottagere.

I 2009 Marius Aasen / 2010 Ole Martin Karlsen / 2011 Marcus Påverud

2012 funksjonær teamet Gjøvik med familiene Taie / Wold johansen Dagestad

2013 Jens Erik Eriksen

 Årets andel er på kr 10 000 ,- og skal i år deles på 2 utøvere.

 Grasrotandelen 38 spillere har skapt kr 15 000, gjennom årene er vi opp i ca 100 000 kr.

Så til kanidatene: begge oppvokst i bilsportsmiljø i Bilcross og Racing

 Årets grasrotandel på 2 x 5000 kr går til.

 Stian Dagestad      og       Marcus Påverud.

 Bakkeløp og Racing

 Utdrag fra klubbregler.

Regler for Bakkeløp / Hastighet og Racing:

 Tellende løp i dette mesterskap er resultater oppnådd i NM.

 Motorsportskomiteen kan til enhver tid innby til spesielle klubbmesterskap

 Klubbmesterskap racing.                        1 premie  Marcus Påverud

 Klubbmesterskap Bakkeløp.                 1 premie Anders Grøndal

 NM diplomene til Kartlesere.

 For våre fantastiske resultater i NM, hvor Veronica ble første kvinne til å ta denne gjeve tittel.

Gull    Veronica Engan    

Sølv   Roger Eilertsen 

Bronse Roar Sundstein 

 Challenge                                    

Grunnlaget for klubbmesterskapet i Challenge er resultatene fra AS Bilgaranti Challenege Cup 2014

KLUBBMESTERSKAP - CHALLENGE.  2014

 FØRERE  KLASSE C

1 Plass          Anders Grøttum

 FØRERE  KLASSE B

1 Plass          Anders Grøttum

 

FØRERE  KLASSE A

1 Plass          Aasmund Kleve

KARTLESERE KLASSE C

1 Plass          Kjetil Engan

 KARTLESERE KLASSE B

1 Plass          Jørn Grøttum

 KARTLESERE KLASSE A

1 Plass          Leif Arne Neset

 BESTE KVINELIGE KARTLESER.

Marita Huseby

 Avdelingens utviklingsstipend

 For første gang delte vi ut NAF Avdeling Asker og Bærums Utviklingsstipend delt ut av formann i avdelingen Stig Wettre-Johnsen stod for prisseremonien.

 Formålet er å gi en aktiv som står på terskelen til en profesjonell karriere nasjonalt eller internasjonalt en hjelp på veien.

 I 2014 ble stipendet på 35 tusen NOK  gitt til Anders Grøndal som stå foran en spennende lansering av nytt team i VM til neste år

 Bidraget er ment å støtte utøveren i si utvikling som toppidrettsutøver.

 Dag Halvorsens priser.

 Dag Halvorsen var (tillitsvalgt, kartleser for Valter Jensen, Gunnar Stenberg, Roar Vannebo, Erik Aaby, Rolf I Schou)

-Faren hans Ulrik Møller Halvorsen aktiv rallykjører på 50 og 60 tallet og pokalene/premiene kom fra han.

 -Krystallpremien var fra Hadelandsløpet( ca. 1960) og den gikk til Veronica som første kvinnelige kartleser med NM-gull. Dessverre ikke tilstede.

 -Sølvpokalen var fra NAF’s høstløp 1962(antakelig PO-løp) til Anders. Sa at denne premien gikk til en fører som debuterte i Sigdalsrally 2003. Det endte med brutt løp, men har senere fått 10 NM gull i rally og bakke. Altså Anders Grøndal.

 NAF Motorsport Asker og Bærums ærespris 2014

 NAF Motorsport Asker og Bærums ærespris er den høyeste utmerkelsen vi deler ut fra vår klubben.

 NAF Motorsport Asker og Bærums ærespris deles ut til en som har utmerket seg enten sportslig eller som funksjonær

Eller representer klubben og bemerket seg med sin innsats. 

 NAF Motorsport Asker og Bærums ærendspris er en vandre pris.

Ærespris ble opprettet etter navneskiftet I 2006 og skal nå dels ut for 8 gang.

 Aasmund Kleve mottok den første æresprisen som var i 2007. 

 I 2008 gikk Æresprisen til paret Jan Inge Dagestad og Anne Grethe W. Johnsen for en fantastisk innsats på funksjonærsiden.

 Og i 2009 fikk Mads Østberg æresprisen med fantastiske prestasjoner som topputøver.

 I 2010 gikk æresprisen til Jarle Lippert som også er en utøver som prestere i toppen av Nasjonale klasser.

 I 2011 gikk æresprisen til Jonas Anderson og Mads Østberg

 Og i 2012 Fikk Mads Østberg prisen for 3 gang

 I 2013 gikk æresprisen til Anders Grøndal

 Så til årets kandidat som har vært aktiv i klubben siden tidlig på 70 tallet.

Vedkommende både som aktiv fører og kartleser, på grusbane og i rally og flere løp i Challenge. Det er en han, som har hatt mange verv i klubben en årrekke også som kreativ potet og propell i Knoll og Tott Teamet.

 Vi skal nå dele ut ærendspris for 8 gang Årets kandidat: Vidar Holum

 Æresmedlemskap

 Til vår kjære tidligere sekretær Hans Chr Bjerke.

 Formann i avdelingen Stig Wettre-Johnsen stod for prissermonien.

 "NAF avdeling Asker og Bærum har i styremøte 20.10.14 enstemmig besluttet å tildele Hans Christian Bjerke æresmedlemskap i avdelingen. Tildelingen ønsker vi å holde hemmelig frem til overrekkelsen som skal finne sted på avdelingen julebord lørdag 13.12.14 på Geilo

 Hans Chr. Bjerke ble ansatt som avdelingens første heltidsansatte medarbeider den 25. april 1969. Påskjønnelse gis for hans langvarige innsats for avdelingens medlemmer, tillitsvalgte og befolkningen for øvrig gjennom sitt arbeid som avdelingens sekretær og daglige leder gjennom snart 45 år.

 I dette arbeidet har Hans Chr. Bjerke fremstått som en utrolig pådriver og motivator med en positiv innstilling og redelighet.  Videre har han vært en enestående støtte for de tillitsvalgte til å utøve sin verv. Uten Hans Chr. Bjerke`s innsats ville ikke avdelingen vært en av de mest aktive avdelingene blant i Norges Automobilforbunds 71 avdelinger.

 Hans innsats har gått lang utover det man kan forvente av en ansatt hvor mye av hans engasjement må sees på som ulønnet ekstrainnsats. For alle som har kontaktet avdelingen gjennom besøk eller pr telefon, har blitt møtt med en helt spesiell imøtekommenhet uansett hvilke ærend det skulle være.  Gjennom snart 45 år er det mange som har blitt hjulpet og støttet ved henvendelse til vårt kontor og mang en tillitsvalgt har funnet stor inspirasjon til arbeidet gjennom møte med Hans Chr.

 Når han nå har trått tilbake for aldersgrensen på 70 år, er det mange som vil se med stor takknemlighet til det engasjement og arbeid Hans Chr. har nedlagt gjennom alle disse år på en slik fortjenestefull måte. Denne innsatsen vil fremstå som et eksempel for andre i mange sammenhenger. 

 På denne bakgrunn har avdelingen enstemmig gått inn for å tildele Hans Chr. Bjerke æresmedlemskap i NAF avdeling Asker og Bærum."