Viktig informasjon om faktura for 2014

NAF Motorsport legger om til felles fakturautsendelse for NAF og NAF Motorsport i 2014. For at du skal bli registrert som medlem i Asker og Bærum, og få det nye medlemskortet, er det viktig at du betaler fakturaen som sendes fra Norges Automobil-Forbund. Fakturaen du har mottatt fra Asker og Bærum skal kun betales dersom du er støttemedlem eller funksjonær el.

Du vil få en delfaktura for motorsportmedlemskapet for tiden frem til du skal betale ditt ordinære NAF-medlemskap. Prisen på delfakturaen er betaling for kun deler av året og vil derfor være lavere enn kr 150, som er årsprisen for Motorsportmedlemskapet.  

Merk at siden dette er en overgangsordning som håndteres automatisk, så vil du først motta vanlig NAF medlemskort og midlertidig Motorsport medlemskort i papir. Deretter vil du motta en egen forsendelse med det nye NAF Motorsport medlemskortet i hardplast.OBS er du BARE medlem av NAF Motorsport Asker og Bærum som feks.funksjonær betaler du den tillsendte fakturaen som vanlig, til kontoret i Sandvika.

Var dette uklart? Ta kontakt eller skrive her, God Jul.

oppdatert 08.01.14