Neder og nytt styre på å årsmøtet til NBF.

 Fra v:  Bjørn Gulbrandsen sammen med Hans Christian Bjerke og Eirin Fallet i midten som var først ute med å gratulere da de har fått medaljen tidligere, til h: Øystein Landsgård og Svein E. Hansen,

I tillegg er Svein E. Hansen, Øystein Landsgård og Bjørn Gulbrandsen, alle sentrale skikkelser i norsk bilsport i en årrekke tildelt NBFs fortjenstmedalje i gull under NBFs årsmøte tirsdag denne uken.

Svein E. Hansen og Øystein Landsgård, som begge har bakgrunn i NAF Asker & Bærum, har vært pionerer i utvikling av resultatsystem innenfor spesielt rally og rallycross. Allerede på 80-tallet var de på banen med programvare for resultatservice, og de bygget også opp NBFs eget lisensregister på denne tiden. Begge har også bakgrunn som kartlesere i rally og PO-løp.

 

Bjørn Gulbrandsen fra NAF Oslo og omegn har også en lang karriere bak seg både som aktiv bilsportsutøver, og ikke minst som tillitsvalgt. Han har nærmere 30 år bak seg som medlem av NBFs dragracingseksjon, og 15 av disse som leder. Han er også medlem av FIAs Dragrace commision. Han leder også NBFs eventseksjon. I tillegg er han stadig aktiv som juryleder på en rekke billøp, og han er også aktiv som arrangør i sin egen klubb.

Ny President  i NBF, Frode Alhaug kommer fra Hamar og representerer KNA Vålerbanen.

Fra NAF i styret: Styremedlem: Finn Wollebæk, NAF Asker & Bærum vi gratulerer.

Les mer om sammensettningen av det nye styret her:http://bilsport.no/frode-alhaug-ny-president-i-nbf/