NAF trekker seg ut av Norges Bilsportforbund (NBF)

SISTE! Vi er inne i en intens fase for å finne løsninger for våre aktive og funksjonærer samt vårt gode klubb miljø. Vi arbeider med 2 mulige veivalg og ber dere vente med klubbskifte noen dager til. Dette er spennende og positive dager med mye god støtte fra mange hold. På vegne av motorsportskomiten Vidar Holum 7 desember 16

Oppfølging 1 - Motorsport 2 des 16 om avviklingsutvalget og agenda.

Vi har hatt styremøte i NAF Asker og Bærum nå og avventer hva utvalget som settes ned kommer av anbefalinger i løpet av uke 49.

Les mer om første innlegg fra avviklingsutvalget.

NBF's orientering om overganger..., 

Men vent en uke slik at vi kan se hva vi kan vi kan få til og hvilke muligheter som åpner seg.

Da er besluttningen fattet, bakgrunnen er:

KNA som i mars 2015 ekskluderte NAF sammen med AMCAR og MA fra NBF

KNA endret ikke til det stemmetallet som var avtalt for styremedlemmene i NBF iflge fremorhandlet avtale med FIA advokaten.

De vil forsatt kontrolere valgkomiteen.

De vil forsatt styre vedtektene og ha kontroll på de.

De vil innføre en kronglet styringsform for å håndtere uenighet mellom klubbene.

Dette er noen av årsakene til at dette ikke er en rell demokratisering av NBF,.
NBF babyen til KNA må snart få vokse opp og bli selvstendig, det er vår agenda og for å kunne kjempe våre saker side om side med de andre klubbene på likeverdig basis. Jeg sammen lignet dette med fotball organisering. Hva om Lillestrøm eide NFF og så sa til Vålerenga at vi liker ikke måten dere spiller på så dere får ikke være med i serien lengre. Og Rosenborg satt på gjerde å så på.

Siste fra NAF Presidenten 28 nov 16, se nedenfor. Det ble desverre brudd med NBF og KNA/NBF ville ikke forlenge overgangsordingen som går ut 31-12-16.

Sept 2016

Mandag var KNA og NAF i møte med FIA om norsk bilsport inn i fremtiden. KNA og NAF er uenige. FIA vil i løpet av maks 4 uker komme med forslag til økt demokratisering av norsk bilsport!

Støtt NAFs langsiktige arbeide for en demokratisering og styring av bilsporten i Norge og NBF. Dette har det vær arbeidet med i flere år av flere forbund. NAF trenger støtte i dette viktige arbeidet til beste for aktive og arrangører samt den store skaren ildsjeler i bilsporten.

Les mer på FB...(slettet)

Min mening som aktiv og arrangør er at saken gjelder er å demokratisere NBF slik at vi også tilfredsstiller kulturdepartementets krav til medlemsstyring av frivillige organisasjoner! I NAF har er det jobbet for dette lenge!

Etter at KNA i mars 2015 ekskluderte NAF sammen med AMCAR og MA fra NBF har NAF jobbet med FIA for å finne en løsning! Håpet i NAF er at FIA nå tar tak i dette! I motsatt fall kan resultatet bli at NAF trekker seg helt ut av norsk bilsport, inkl støtte til utøvere, baner, sponsing av NBFs talentutvikling for mange av oss vil det være katastrofalt.

NBF må eies og styres av de som til enhver tid har gyldig lisens!

Redaktør Vidar Holum