Støtt NAFs langsiktige arbeide for en demokratisering og styring av bilsporten i Norge og NBF. Dette har det vær arbeidet med i flere år av flere forbund. NAF trenger støtte i dette viktige arbeidet til beste for aktive og arrangører samt den store skaren ildsjeler i bilsporten.

Les mer på FB...(slettet)

Min mening som aktiv og arrangør er at saken gjelder er å demokratisere NBF slik at vi også tilfredsstiller kulturdepartementets krav til medlemsstyring av frivillige organisasjoner! I NAF har er det jobbet for dette lenge!

Etter at KNA i mars 2015 ekskluderte NAF fra NBF har NAF jobbet med FIA for å finne en løsning! Håpet i NAF er at FIA nå tar tak i dette! I motsatt fall kan resultatet bli at NAF trekker seg helt ut av norsk bilsport, inkl støtte til utøvere, baner, sponsing av NBFs talentutvikling for mange av oss vil det være katrofalt.

NBF må eies og styres av de som til enhver tid har gyldig lisens!