4 års hardt arbeid har gitt oss mange spennende erfaringer. Vi ønsker å sende en stor takk til alle våre medlem- mer som velvillig stilte opp denne hel- gen på Notodden. 

Du kan lese mer om dette her.