I november fattet NAF Hovedstyre vedtak om å trekke seg ut av norsk bilsport fra 1.1.2017. Dette er et resultat av mange års forsøk på å demokratisere norsk bilsport, samt å finne en ordning/avtale med KNA som har enerett på å utstede lisenser i Norge. Etter en juridisk vurdering valgte NAF å avvikle forholdet til motorsport basert på forsikringsmessige forhold.

NAF Motorsport Bergen er oppløst. I tråd med Hovedstyrets retningslinjer for NAFs lokalavdelinger vedrørende Motorsport er Hordaland Motorsport etablert og ikke lenger en del av NAF avd. Bergen og Omegn.