NAF sentralt valgte å trekke seg fra NBF (Norges bilsportforbund) f.o.m. 31.12.2016. Dette førte til at alle NAF Motorsport avd. måtte finne en løsning for klubbenes fremtid. NBF åpnet for at NAF Motorsport avd. kunne starte opp en eget klubb som tilslutter seg til NBF hvis det var ønskelig.

21.12.2016 hadde NAF Motorsport Drammen ekstraordinært møte med alle medlemmene i klubben og det ble enstemmet vedtatt at vi ikke starter opp en ny klubb, men vi går til en eksiterende klubb. På møtet ble det lakt vekt på hvor våre juniorer ønsket å kjøre for og dermed ble det holdt en avstemming på facebook for å få oversikt over hvilken klubber enkelte ønsker å kjøre for. 

29.01.2017 hadde vi aller siste medlemsmøte i NAF Motorsport Drammen på Arbeidsinstitutet i Drammen. På det møtet kom det frem til at NMK Drammen overtar "stafett pinnen" for junior gruppa og ettersom store deler av medlemmene kommer til å velge overgang til NMK Drammen, oppfordrer vi alle NAF Motorsport Drammen medlemmer om å melde seg inn i NMK Drammen.

Instruktør bilen til NAF Motorsport Drammen følger også over til NMK Drammen.

For mer informasjon kan dere følge med på www.nmkdrammen.com.

Innmelding til NMK Drammen kan du gjøre det her.

Spørsmål? Kontakt med Ole Martinsen på telefor 911 24 507.

Vi i styret i NAF Motorsport Drammen vil takke alle våre medlemmer, foresatte, beste foreldre, søsken og alle involverte fra andre klubber og etc. for ett godt samarbeid og ønsker alle sammen lykketil videre.

Hilsen alle oss i styret i NAF Motorsport Drammen.