Teori delen holdes lørdag 9/1-2016 Kl 12.00
Kurs sted: Gallebergveien 18 3070 Sande (Wirtgen Norway).

Kursleder: Tom Erik Ellefsen

Praksis oppkjøring søndag 10/1-2016 Kl 13.00 Hebbes isbane I Eggedal hvis forholdene tillater det. (hvis forandring vil det bli informert i forkant av teorikurs.)

Felles avreise fra CC kjøpesenter parkering i Drammen kl 10.30 for de som ønsker det.

Til praksisdel håper vi flest mulig kan stille med egen bil og kjøreutstyr samt frakt av dette til Hebbe i Eggedal, di som ikke har/kan dette må gi beskjed ved påmelding til kurset.

Pris for kurs: Teori/Praksis med egen bil 300kr
Leie av bil/utstyr 500kr

De som melder seg inn i NAF Motorsport Drammen vil få kurset samt evt lån av bil/utstyr dekket av klubben.

Påmelding til Lasse T Hansen på Tlf 90764966 eller Mail lth@wirtgen.no innen 7/1-2016.
Ta kontakt hvis dere lurer på noe mer.