Inngang 3 som er nærmest Nøstedhallen skatepark.

PS: Parker på Arbeidsinstituttet sine plasser som er merket.

Hvis det er flere som ønsker en omvisning i Nøstedhallen skatepark, så er det ordnet omvisning av skatehallen som drives av Drammen Kommune og to frivillige.